Między młotem a kowadłem: najpierw pieniądze czy akt notarialny?
Razem z Adą Moniką Chudzik w kolejnym odcinku PrawoMocnego vloga rozmawiamy o podstawowych narzędziach zabezpieczenia zapłaty ceny nieruchomości w przypadku, gdy kupujący nie wpłaci nam środków przed zawarciem umowy.

Najważniejsze – z perspektywy osoby sprzedającej nieruchomość – jest uzyskanie gwarancji, że gdy przeniesiemy na kupującego własność nieruchomości, na pewno uzyskamy zapłatę ceny.

Kiedyś to były czasy…

Jeszcze niedawno sprzedaż nieruchomości odbywała się w taki sposób, że na akt notarialny ludzie przynosili walizkę pieniędzy (lub dwie) i odbywało się wielkie liczenie. Sprzedający odchodził z walizką pełną pieniędzy, a kupujący – z aktem notarialnym i prawem własności nieruchomości. I wszyscy byli zadowoleni :).

Konflikt interesów

Czasy się jednak “nieco” zmieniły… Teraz cenę nieruchomości zwykle kupujący wpłaca na konto bankowe sprzedawcy PO podpisaniu aktu notarialnego. Zadowolony kupujący ma akt notarialny i własność nieruchomości, a sprzedawca… ani własności, ani pieniędzy, a jedynie nadzieję, że kupujący zapłaci w umówionym terminie.

A jeśli do zapłaty doszłoby wcześniej, przed podpisaniem aktu? Wówczas to kupujący modli się, by doszło do umowy sprzedaży, a sprzedawca nie uciekł z pieniędzmi na Kamczatkę.

Dochodzi tu do istotnego dylematu, czyj interes – sprzedawcy czy kupującego – jest bardziej istotny i zasługujący na ochronę. Na szczęście istnieją rozwiązania prawne, które mogą rozwiązać ten problem, bez konieczności wyboru, która ze stron poniesie większe ryzyko.

“Trzy siódemki”

Pierwszym z nich jest dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego (art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, tzw. “3 siódemki”). Akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji będzie stanowił tytuł egzekucyjny, który, po nadaniu klauzuli wykonalności, stanie się tytułem wykonawczym, uprawniającym wierzyciela do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego – z pominięciem długotrwałego postępowania przed sądem.

Pieniądze bezpieczne u notariusza

Drugim zaś sposobem jest ustanowienie depozytu notarialnego, do którego kupujący wpłaca umówioną cenę nieruchomości. Po zawarciu umowy przyrzeczonej – umowy sprzedaży nieruchomości, notariusz przelewa należność sprzedawcy, a gdyby do umowy przyrzeczonej nie doszło, zwraca ją na rachunek kupującego. 


Warto korzystać z dostępnych narzędzi prawnych. Zachęcamy zatem do nabywania i zbywania nieruchomości w sposób rozważny i bezpieczny, a sami chętnie pomożemy w przeprowadzeniu takich transakcji :).

Życzymy wielu udanych transakcji i zapraszamy do subskrybowania kanału #PrawoMocny!